Preporuke-za-unapređenje-stanja_NED-i-EU_FINAL_engleska-verzija